Quy Định - Điều Khoản

Bằng cách sử dụng Kiếm Tiền Mỗi Ngày (trang web hoặc ứng dụng điện thoại), bạn (người dùng, người xem hoặc khách truy cập) chấp nhận và sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện theo quy định của chúng tôi. Các điều khoản và điều kiện có thể được cập nhật theo thời gian mà không có bất kỳ thông báo trước. Xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện cẩn thận trước khi chấp nhận hoặc sử dụng trang web này. Nếu bạn không bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện, bạn có thể không truy cập hoặc sử dụng trang web.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp hay bất kỳ thiệt hại cho người sử dụng bởi người dùng khác. Trang web cũng không chịu trách nhiệm của các tập tin bị nhiễm hoặc mã nguồn với bất kỳ loại infection hoặc virus, sâu, Trojan horse.

Thành viên
Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền để cho phép hoặc chấm dứt một thành viên mà không có bất kỳ thông báo trước. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền thay đổi các kiểu thành viên trên trang web của chúng tôi.

Để sử dụng trang web này, bạn sẽ đồng ý với các điều khoản sau:

  • Trong mọi trường hợp, nếu xảy ra xung đột, tranh chấp thì quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về chúng tôi (kiemtienmoingay.net)
  • Liên hệ với các người cùng chơi với mục đích xấu, lừa gạt, dọa nạt sẽ bị cấm khỏi trang của chúng tôi vĩnh viễn.
  • Người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản kiếm tiền trên kiemtienmoingay.net cho mình. Nếu lập hơn 1 tài khoản sẽ bị cấm và xóa toàn bộ tài khoản tiền đang có tại kiemtienmoingay.net
  • Người chơi được giới thiệu, bắt buộc phải bấm vào link giới thiệu khi đăng ký, mọi trường hợp khác đều không được tính.
  • Tiền sẽ được xử lý và thanh toán khi nhận được yêu cầu ít nhất 7 ngày làm việc.

Trong trường hợp không có, kiemtienmoingay.net sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ, ngẫu nhiên, hay do hậu quả, bồi thường thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc thiệt hại khác cho bất kỳ việc sử dụng của trang web, thành viên các trang web, hoặc liên kết đến các trang web của bên thứ ba bao gồm bất kỳ lợi nhuận bị mất, kinh doanh thua lỗ, mất mát dữ liệu, hoặc bất kỳ thiệt hại tài sản khác.

Nội dung của trang web này có thể bị thay đổi hoặc cập nhật bất cứ lúc nào mà không có bất kỳ thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc dự phòng, hoặc ban đầu của chương trình hoặc bất kỳ nội dung bao gồm văn bản, mã, đồ họa hoặc chương trình khác trên trang web.

TM BQT Kiemtienmoingay.net